När ingen vet

Berättelsen börjar dramatiskt med att israelisk kustbevakning bordat ett fartyg som smugglat svenska vapen. Några poliser i Linköping, under ledning av Göte Granberg, får i uppdrag att utreda hur det gått till och vem som ligger bakom. De inser snart att några är beredda att gå långt för att dölja sanningen.

pub_1776_coverTiteln på Jan-Åke Sallermos fjärde utgivning “När ingen vet” känns välfunnen då hemlighetsmakeriet kring vapenexporten är omfattande och både Boforsaffären och Saudivapen visade exempel på de ljusskygga aktiviteter som pågår. En del av handlingen utspelar sig också hos Saab som är den dominerande vapentillverkaren i Sverige.

Stundtals blir det mer än en deckare, som när Göte reflekterar kring sitt liv och sina relationer. En av bokens bästa partier är på sidan 68, t ex: ”Hon var hans chef, hon hade en helt annan bakgrund, välutbildad och modern i sitt varande och tänkande… De stod varandra närmare i sinnet än vad han någonsin hade kunnat tro. Bara hans brist på mod att säga något till henne hade begränsat allt.” Här kommer Sallermo in på teman som ensamhet och klasskillnader. Detta hade gärna fått ta större plats, inte minst genom att följa deras relation lite mera i tid.

Persongalleriet är onödigt mansdominerat och utöver Vanja Hoffsten har kvinnorna undanskymda roller i egenskap av sambo/älskarinna. Visst är även polisen mansdominerad och ännu mer försvarsindustrin liksom många hårdkokta deckare, men det finns gott om undantag från regeln och en berättelse vinner på att vara mindre förutsägbar.

Sammantaget känns Sallermos berättarglädje igen och han får ihop historien på ett intressant sätt. På marginalen skulle vissa delar kunna utvecklas t ex går det inledande polisarbetet ganska långsamt med fokus på vapenmodeller snarare än kopplingen till det bordade fartyget och vad som funnits ombord.

PS. Tack för recensionsexemplaret. DS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s